Pozvánka

Českomoravská psychologická společnost,
Katedra psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci,
Slovenská psychologická společnost
zvou na

36. Psychologické dny

Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti


Všichni vnímáme rychlé životní tempo a změny probíhající kolem nás a v nás. Proměňují se i hodnoty ve společnosti, hodnoty rodinné a individuální. V té souvislosti se domníváme, že je naší profesní i občanskou odpovědností zabývat se otázkami typu: Co vlastně hledáme a kam jdeme? O co nám v osobním životě a v práci jde? V čem jsou naše bezpečné kotvy? Máme dost odvahy za svými hodnotami stát? Co jsme se za dosavadní život naučili? Chceme něco změnit? Co k tomu potřebujeme a co nás motivuje? Po čem opravdu toužíme? Co sdělujeme mladším generacím svým příkladem? A co po nás má jednou zůstat? 

Hodnoty jsou, obrazně řečeno, základní sítí pro zachycení a umístění člověka v časoprostoru. Jsou klíčové pro jeho identitu, vztahy i pocit smysluplnosti života. V současnosti se hodně mluví o vizích a prioritách, ale není úplně „in“ zabývat se ctnostmi, morálkou a charakterem. Zkusme se i k nim na nadcházejících Psychologických dnech 2018 v Olomouci vrátit. Na tomto tradičním odborném setkání budeme mít možnost podchytit bohatou problematiku hodnot z mnoha úhlů pohledu – teoretického, praktického i výzkumného. A také v různých formách – na plenárním zasedání, v paralelních sekcích, na workshopech či ztvárněné v podobě posterů. 

Pojďme tedy společně uvažovat o procesech proměny hodnot. Pojďme se zamyslet nad posuny, důrazy, souladem i případnými rozpory, zkrátka nad našimi zkušenostmi a nad úlohou psychologie v této oblasti. 

Irena Sobotková