Postery online

Zde jsou umístěné odkazy, na nichž jsou dostupné postery připravené pro prezentaci na Psychologických dnech 2020.


Covid-19 – křižovatka v trenérském životě a význam supervize
Jana Harvanová, Dana Štěrbová
Anotace -- Poster k zobrazení 

Mezinárodní výzkum dopadu pandemie covid-19 na rodiny dětí se speciálními potřebami: Průběžná informace
Lenka Hrnčířová, Katarína Jariabková, Dana Zámečníková
Anotace --- Poster k zobrazení

Psychologické aspekty dopadu pandemie covid-19 na zaměstnance retailové firmy
Adam Pšák
Anotace --- Poster k zobrazení

Akademický stres vysokoškolských studentů během pandemie covid-19 a před
Eva Sedláková
Anotace --- Poster k zobrazení

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a jeho aktivity počas pandémie covid-19
Eva Smiková
Anotace -- Poster k zobrazení 

Emocionálne prežívanie mediálnych správ o pandémii covid-19: Analýza vzhľadom na frekvenciu sledovania správ a fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení
Robert Tomšik, Petra Ferenčíková, Alena Kopányiová, Eva Rajčániová
Anotace   --- Poster k zobrazení