Důležité termínyRegistrační formulář je otevřen do 30. srpna 2018.

Po tomto datu je účast na konferenci je možná  s registrací přímo na místě,
nezaručujeme však konferenční materiály.

___________________________________________________________Přihlašování příspěvků je ukončeno. Potvrzení přijetí je zasíláno průběžně.


Zaplacení konferenčního poplatku:  pouze na místě (100 Kč navýšení,
s výjimkou účastníků ze Slovenska a dohodnuté fakturace).

Potvrzení registrace obdrží zaregistrovaní účastníci do 30. srpna 2018.

Odevzdání příspěvku do sborníku: do 15. září 2018