PROGRAM

Program letošní konference bude zahrnovat přednášky včetně diskusí k tématu covid-19.
Půjde o  příspěvky z výzkumů i z praxe, které se budou týkat jak psychologických aspektů vlastní nemoci, práce psychologů a pomáhajících profesí v průběhu epidemie, tak adaptace lidí na omezení pohybu a další opatření.

Programová brožura

Struktura programu
Středa 16. 9. 2020, od 18. hod - Neformální setkání (Restaurace Goliášmapa)

Čtvrtek 17. 9. 2020

9:00 Registrace
9:45 Zahájení

10:00 Sympózium sekce interkulturní psychologie ČMPS
Mezinárodní výzkum stresu a copingu v době pandemie covid-19
Jiří Čeněk, Barbora Hubená, David Lacko, Martin Pírko
Anotace

Mezinárodní longitudinální výzkum dopadu pandemie covid-19 na vnímání menšin
David Lacko, Tibor Žingora, Sylvie Graf, Michèle Birtel, Martina Hřebíčková, Mirjana Rupar, Jaroslav Točík, Shpend Voca
Anotace

Studenti VŠ v době epidemie: International COVID-19 Student Well-being Study
Petr Soukup, Michaela Kudrnáčová, Jan Klusáček
Anotace

Láska a sex za časů koronaviru: Výsledky mezinárodních výzkumů zaměřených na změny v sexualitě a reprodukčním zdraví pod vlivem pandemie
Kateřina Klapilová, Leona Plášilová, Lucie Krejčová
Anotace

11:20 - 11:40 Přestávka na kávu

11:40 Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR
Iva Stuchlíková, Dalibor Kučera, Eva Potužníková, Tomáš Mrhálek, Michala Plassová
Anotace

Strach a trauma v české populaci v průběhu epidemie covid-19
Radek Trnka, Radmila Lorencová, Hana Georgi
Anotace

Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu - výzkumný záměr
Leona Jochmannová, Lucie Viktorová, Miroslav Charvát, Kateřina Palová, Zia Sluková, Radko Obereignerů
Anotace

12:40 - 13:30 Přestávka na oběd s posterovou sekcí

13:30 Reflexe zkušeností s epidemií koronaviru SARS CoV-2 [video-příspěvek]
Jana Majzlíková, Martina Wolf Čapková, Štěpán Vymětal, Simona Hoskovcová, Lukáš Humpl, Zuzana Hrušková
Anotace

14:30 Kognitivní telerehabilitace u pacientů s neurodegenerativním onemocněním během epidemie COVID-19: příspěvek z praxe
Vladimíra Plzáková, Tomáš Nikolai
Anotace

Senior s kognitivní poruchou a pečovatelé formální i neformální z období epidemie covid-19
Eva Jarolímová, Markéta Šplíchalová
Anotace

Zkušenosti z telefonické linky krizové pomoci se zaměřením na seniory v období nouzového stavu
Kateřina Bohatá, Klára Gramppová Janečková, Jindřiška Kotrlová, Andrea Hanzlová
Anotace

15:30 - 15:45 Přestávka na kávu

15:45 Cena Jiřího Hoskovce - představení nominovaných a předání Ceny

16:20 Situace rodičů dětí s postižením v době koronaviru
Aneta Marková
Anotace

Mobilita a volba dopravního módu v ČR v době koronaviru
Matúš Šucha, Ralf Risser, Lucie Viktorová
Anotace

Frekvence komunikace v pracovních týmech v období karantény související s covid-19
Eva Höschlová, Radvan Bahbouh
Anotace

Proměny práce školních psychologů v období covid-19
Hana Sotáková, Anna Kucharská, Olga Kučerová
Anotace

17:45 Ukončení.


Příspěvky v posterové sekci

Akademický stres vysokoškolských studentů během pandemie covid-19 a před
Eva Sedláková
Anotace --- Poster k zobrazení

Zkušenosti pedagogů základní školy s on-line výukou během pandemie covid-19
Alžběta Vaňková
Anotace

Emocionálne prežívanie mediálnych správ o pandémii covid-19: Analýza vzhľadom na frekvenciu sledovania správ a fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení
Robert Tomšik, Petra Ferenčíková, Alena Kopányiová, Eva Rajčániová
Anotace   --- Poster k zobrazení

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a jeho aktivity počas pandémie covid-19
Eva Smiková
Anotace -- Poster k zobrazení 

Covid-19 – křižovatka v trenérském životě a význam supervize
Jana Harvanová, Dana Štěrbová
Anotace -- Poster k zobrazení 

Mezinárodní výzkum dopadu pandemie covid-19 na rodiny dětí se speciálními potřebami: Průběžná informace
Lenka Hrnčířová, Katarína Jariabková, Dana Zámečníková
Anotace --- Poster k zobrazení

Psychologické aspekty dopadu pandemie covid-19 na zaměstnance retailové firmy
Adam Pšák
Anotace --- Poster k zobrazení