PROGRAM

Letošní program bude probíhat v jednom sledu, tedy bez paralelních sekcí.

Středa 12. 9. 2018
17:00 Registrace
17:30 - 19.30 Uvítací recepce - neformální zahájení
Atrium konviktu

Čtvrtek 13. 9. 2018
Auditorium maximum, 1. patro, konvikt

08.30 Registrace
09:15 - 09:30 Zahájení konference

09:30  Irena Sobotková: Rodinné hodnoty v kontextu rodinné paměti
10:00  Petr Fučík: Paradoxy proměn hodnotových orientací v České republice: představení základních výsledků Evropské studie hodnot

10:30 - 11.00 Přestávka na kávu

11:00 - 11:20 Vyhlášení Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta 2018 a prezentace vítězné práce
11:30 - 12:40 Posterová sekce

Přestávka na oběd

13.50 - 14.20 Jan Sokol: Hodnoty - reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti
14:30 - 15:30 Panel Etické komise ČMPS

15:30 - 16.00 Přestávka na kávu

16:00 Karel Hnilica: Stereotypy, politické hodnoty a zobecněná předsudečnost
16:20 Luděk Kolman, Hana Chýlová: Kulturní reprezentace hodnot: ověřování Sperberovy hypotézy
16:40 Mária Dědová: Noeticko - existenciálny pohľad na hodnoty obetí a obrancov šikanovania
17:00 Lea Takács, Filip Smolík: Emoční pouto matka-dítě a dětský temperament – longitudinální studie v prvních devíti měsících života
17:20 Dagmar Kopčanová: Možnosti a limity multidisciplinárnej pomoci rodinám v rozvodovom konflikte
17:40 Kateřina Kubíková, Aneta Boháčová, Isabella Pavelková, Sandra Svobodová, Martin Kuchař, Edita Kofroňová: Strach a úzkost ve škole - analýza stresových reakcí na zátěžové situace ve škole
18:00 Ukončení odborného programu

19:15 Společenský večer v restauraci Podkova, vyhlášení vítězů posterové sekce.

Pátek, 14. září 2018 
08:20 Simona Navarová, Daniela Jánošíková, Marián Špajdel: Poruchy autistického spektra z pohľadu psychodiagnostiky kognitívnych schopností
08:40 Pavel Rusko, Jiří Dan: Psychofyziologické koreláty osobnostných dimenzií: výsledky empirického výskumu
09:00 Jiří Laciga: Test paměti a učení (TOMAL 2)
09:20 Jaroslav Točík, Jakub Jelínek, Matěj Seifert, Lucie Chadimová: Adaptivní chování dětí a adolescentů v kontextu zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění
09:40 Tomáš Nikolai: Funkční nebo psychogenní poruchy hybnosti aneb jak svobodná je vůle?

10:00 - 10:30 Katarína Millová: Generativita jako nástroj předávání hodnot (nejenom) v kontextu rodiny

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu

10:50 Michal Šafář: Psychologie sportu v praxi - o hranicích mezi vědou, uměním a šarlatánstvím (zrušeno)
10:50 Jana Harvanová, Dana Štěrbová: Trenér – sportovní psycholog: možnost zakázky
11.10 Marie Blahutková, Miroslav Sližik: Vliv aktuálního psychického stavu na výkon ve vrcholovém sportu
11.30 Hana Pernicová: Využití strategické instrukční a motivační vnitřní řeči v tréninku vytrvalostních sportů

12.00 Pavel Moravec, Alena Slezáčková: Souvislosti osobnosti a spirituální inteligence v pojetí Davida B. Kinga
12.20 Petr Weiss: Sexuální identity
12:40 Alena Slezáčková: Psychosociální aspekty harmonie v životě: role naděje, smysluplnosti, emocionálního prožívání a prosociálního chování
13:00 Katarína Hennelová, Milena Holweg: Postoje žien k očkovaniu proti osýpkam, mumpsu a ružienke
13:20 Jakub Plachý: Odvaha?!
13:45 Zakončení konference 

Posterová sekce, čtvrtek 13. 9., 11.30 hod
1. Eva Beranová, Petr Macek: Pozitivní vývoj mladých: je adolescence období plné rizik, které je třeba řešit, nebo potenciál, který je třeba rozvíjet?
2. Mária Dědová, Jana Kunová: Logoteoretický prístup k problematike hodnôt obrancov šikanovania
3. Eva Farkašová: Profesné záujmy a študijné zameranie žiakov 9. ročníka z tried s vyučovaním metódou CLIL
4. Zuzana Frydrychová, Hana Štěpánková Georgi: Historie a současnost Reyova auditorně-verbálního testu učení (RAVLT) v Česku
5. Lucie Chadimová, Barbora Lucká (Neuwirthová): Metodika pro využívání dynamického vyšetření ve školních a školských poradenských zařízeních
6. Hana Chýlová, Luděk Kolman, Ludmila Natovová: Zkušenosti z výuky psychologie: mezinárodní studenti a hodnoty současných studentů
7. Lea Kakašová, Jana Kunová: Osobné ciele, životná zmysluplnosť a kvalita života: líšia sa u depresívnych pacientov a bežnej populácie?
8. Katarína Millová, Marek Blatný: Psychosociální fungování lidí prožívajících vývojovou tranzici v mladé dospělosti
9. Irena Plevová, Tereza Kimplová, Radim Badošek: Změny v komunikaci mezi vysokoškolským pedagogem a studentem - konflikt generací, přirozený vývoj, či odraz společenského úpadku?
10. Michaela Pugnerová, Irena Plevová: Problematika školní zralosti ve světle multikulturní školy
11. Eva Smiková, Ernest Páleník, Alena Kopányiová, Zuzana Vojtová: Monitorovanie rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy získaných dát
12. Michaela Slaná, Marek Malůš: Prožitky studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolací