PROGRAM

Program letošní konference bude zahrnovat přednášky včetně diskusí k tématu covid-19.
Očekáváme příspěvky z výzkumu i z praxe, které se budou týkat jak psychologických aspektů vlastní nemoci, práce psychologů a pomáhajících profesí v průběhu epidemie i adaptace lidí na omezení pohybu, nošení roušek a další opatření.
Může se jednat o výzkumné studie i informaci o zkušenostech z praxe nebo s adaptací vlastní práce na novou situaci.


Struktura programu
Středa 16. 9. 2020, od 18. hod - Neformální setkání v restauraci Konvikt
Čtvrtek 17. 9. 2020, 9.30-17.00 hod - Přednášky, posterová sekce, diskuse Přihlášené příspěvky (průběžně doplňujeme)

Mezinárodní výzkum stresu a copingu v době pandemie covid-19
Jiří Čeněk, Barbora Hubená, David Lacko, Martin Pírko
Anotace

Situace rodičů dětí s postižením v době koronaviru
Aneta Marková
Anotace

Akademický stres vysokoškolských studentů během pandemie covid-19 a před
Eva Sedláková
Anotace

Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu - výzkumný záměr
Leona Jochmannová, Lucie Viktorová, Miroslav Charvát, Kateřina Palová, Zia Sluková, Radko Obereignerů
Anotace

Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR
Iva Stuchlíková, Dalibor Kučera, Eva Potužníková
Anotace

Senior s kognitivní poruchou a pečovatelé formální i neformální z období epidemie covid-19
Eva Jarolímová, Markéta Šplíchalová
Anotace

Mezinárodní longitudinální výzkum dopadu pandemie covid-19 na vnímání menšin
David Lacko, Tibor Žingora, Sylvie Graf, Michèle Birtel, Martina Hřebíčková, Mirjana Rupar, Jaroslav Točík, Shpend Voca
Anotace

Studenti VŠ v době epidemie: International COVID-19 Student Well-being Study
Petr Soukup, Michaela Kudrnáčová, Jan Klusáček
Anotace

Mobilita a volba dopravního módu v ČR v době koronaviru
Matúš Šucha, Ralf Risser, Lucie Viktorová
Anotace