PROGRAM

Program bude zahrnovat plenární přednášky, panel etické komise ČMPS, posterovou sekci a tematická sympozia.
Uvítáme návrh workshopu.

Ve středu 12. 9. v podvečer se bude konat uvítání účastníků.
Na společenský večer zveme ve čtvrtek 13. 9. do Podkovy.


Předběžná nabídka tematických sekcí:

Geropsychologie
Klinická psychologie
Pozitivní psychologie a psychologie zdraví
Psychodiagnostika
Rodina a náhradní rodinná péče
Psychologie sportu
Psychologie ve školství
Raný vývoj dítěte
Výuka psychologie
Výzkum citové vazby
Studentská sekce