Sborník příspěvků

Sborník příspěvků
36. Psychologické dny 2018: Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti
vyšel 30. 3. 2019.

Je zpřístupněn na webu ČMPS, stejně jako předchozí vydání:
https://cmps.ecn.cz/?page=sbornikyPro autory:

Příspěvky prosíme poslat jako přílohu e-mailu (formát Word) na adresu cm.psychspol@gmail.com (subject Jméno autora).

Maximální rozsah příspěvku do sborníku je 15 stran (včetně abstraktu, tabulek, grafů, seznamu literatury a jiných příloh). Text musí být psaný typem Times New Roman následující formou:

1) Název – tučně, velikost písma 14

2) Autor – velikost písma 12

3) Pod jménem uvést název pracoviště, město, email (na samostatném řádku)

4) Text příspěvku – velikost písma 12, řádkování jednoduché

5) Formát stránky: okraje horní a dolní 3 cm, levý a pravý 2 cm


Každý příspěvek musí mít název, abstrakt a klíčová slova v češtině / slovenštině a v angličtině.


Seznam použité literatury prosíme upravit v souladu citační normou APA,
6. vydání (pomůcka).

Každá jednotlivá citace končí tečkou. Seznam nechť obsahuje jen publikace, na něž je odkazováno v textu. Prosíme nečíslovat.