Studentská cena ČASP


Cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze studentů psychologie - členů ČASP - bude hodnotit  jednotlivé příspěvky a vyhlásí tři nejlepší postery.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 8. září na společenském večeru.

Hodnotící kritéria
Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí. 

1. Formální zpracování
2. Obsahová náplň 
3. Grafické zpracování 
4. Celkový dojem 

Složení Studentské poroty: Bc. Ondřej Vávra, Bc. Lucie Reichová a Martin Vencel.

Výsledky 2016:
1 cena:
Kateřina Purová, Marie Marečková: Zvládání nemoci u onkologických pacientů a jejich intimních partnerů

2. cena:
Ester Gawlasová, Markéta Kucserová, Klára Čikasová, Petra Čechová, Marek Malůš: Terapie tmou jako specifická varianta omezené zevní stimulace a její vliv na úroveň syndromu vyhoření

3. cena:
Michala Pugnerová, Martina Fasnerová: Problematika grafomotorického projevu u žáků základní školy

Autorům nejlepších posterů gratulujeme!