Studentská cena ČASP

Ve dnech 12. - 14. září 2018 se v rámci Psychologických dní uskuteční již šestý ročník„Studentské ceny ČASP“ (dále SC ČASP).

Tato cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze zástupců České asociace studentů psychologie bude hodnotit jednotlivé posterové příspěvky a vyhlásí tři nejlepší.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 13. září na společenském večeru. Vyhlášené příspěvky budou odměněny.

Hodnotící kritéria
Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí.


    Grafické zpracování
    Obsahová náplň
    Formální zpracování
    Ústní prezentace

Složení studentské poroty bude oznámeno.