Studentská cena ČASP


Vítězné postery 2018
1. místo:
Michaela Slaná, Marek Malůš: Prožitky studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolací  

2. místo:
Eva Smiková, Ernest Páleník, Alena Kopányiová, Zuzana Vojtová: Monitorovanie rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy získaných dát

3. místo:
Eva Beranová, Petr Macek: Pozitivní vývoj mladých: je adolescence období plné rizik, které je třeba řešit, nebo potenciál, který je třeba rozvíjet?

___________________________________________________Ve dnech 12. - 14. září 2018 se v rámci Psychologických dní uskuteční již šestý ročník Studentské ceny ČASP (dále SC ČASP).

Tato cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze zástupců České asociace studentů psychologie bude hodnotit jednotlivé posterové příspěvky a vyhlásí tři nejlepší.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 13. září na společenském večeru. Vyhlášené příspěvky budou odměněny.

Hodnotící kritéria
Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí.


    Grafické zpracování
    Obsahová náplň
    Formální zpracování
    Ústní prezentace

Složení studentské poroty: Bc. Katarína Trošoková, Bc. Tereza Macurová, Bc. Veronika Kocmanová