Registrace

Registrační formulář je k dispozici na na tomto odkazu.Výše poplatků:
Registrační poplatek pro členy ČMPS / SPS : 1400 Kč
Registrační poplatek pro ostatní : 1800 Kč
Registrační poplatek pro studenty psychologie : 900 Kč
(denní pregraduální/postgraduální studium, nutno doložit.)

Konferenční poplatek zahrnuje účast na odborném programu, konferenční materiály, uvítací recepci 12. 9., společenský večer 13. 9., kávové přestávky.
Ubytování na kolejích a oběd 13. 9. se hradí zvlášť.

Připomínáme, že nižší registrační poplatek je určen členům a členkám ČMPS / SPS, kteří budou mít uhrazené členské příspěvky pro rok 2018.

Stornopoplatky: uhrazené poplatky budou vrácené při oznámení zrušení účasti do 26. srpna 2018.

Forma úhrady poplatku:
1) bank. převodem  - po 26. 8. 2018 nelze hradit poplatek převodem.

Poplatek za registraci (vč. případného ubytování na kolejích v termínu 13.-14.9.) prosíme zaslat  na účet UP:
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 19-1096330227/0100,
var. symbol:  999010005
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci


Údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód banky: KOMBCZPPxxx
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, Tř. Svobody, Olomouc
IČ 61989592
DIČ CZ61989592

2) v hotovosti na místě
Po 26. 8. 2018 nelze hradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace (s výjimkou dohodnuté fakturace). Registrační poplatek hrazený na místě bude navýšen o 100 Kč (kolegové ze Slovenska hradí poplatek bez navýšení).