Pozvánka

Zveme na letošní 39. Psychologické dny, které pořádá Českomoravská psychologická společnost

spolu s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

 ve dnech 14. - 16. září 2022

pod záštitou děkana doc. Mgr. Jana Stejskala, M.A., Ph.D.


Plenární přednáška

Martina Klicperová (Psychologický ústav AV ČR):
Naše reakce na ruskou invazi do Ukrajiny: Emoce, postoje, pomoc a posuny v kulturní identitě


Programové sekce 

 • Vzdělávání v psychologii
 • Psychologické aspekty pandemie covid-19
 • Od obavy k diagnóze neurodegenerativních onemocnění ve stáří z pohledu neuropsychologa
 • Vztahy mezi společenskou většinou a menšinami
 • Klinická psychologie, neuropsychologie
 • Vývoj oboru psychologie krizí a katastrof v kontextu posledních doby. Reflexe zkušeností s přírodními živly, pandemií a válkou.
 • Psychologie zdraví, pozitivní psychologie
 • Vývojová psychologie a geropsychologie
 • Panel Etické komise ČMPS: Etické otázky v práci znalce aneb jak skloubit soudní znalectví s etickou citlivostí?
 • Varia
 • Posterová sekce.

Ohlédnutí za konferencí Psychologické dny 2020 najdete zde.

Jednotlivé přednášky jsou zpřístupněny na kanálu ČMPS na YouTube.

Předchozí ročníky