PozvánkaProgram letošních 39. Psychologických dnů bude zahrnovat dvě stěžejní témata: vzdělávání v psychologii a psychologické aspekty pandemie covid-19.

Vedle toho uvítáme příspěvky ze sekcí ČMPS a od dalších kolegů a kolegyň na aktuální výzkumná témata nebo zkušenosti z praxe.


Plenární přednáška

Martina Klicperová (Psychologický ústav AV ČR):
Naše reakce na ruskou invazi do Ukrajiny: Emoce, postoje, pomoc a posuny v kulturní identitě


Programové sekce 

Vzdělávání v psychologii
Psychologické aspekty pandemie covid-19
Od obavy k diagnóze neurodegenerativních onemocnění ve stáří z pohledu neuropsychologa
Specifika psychologické diagnostiky národnostních menšin


Klinická psychologie, neuropsychologie
Psychologie pro krize, katastrofy a traumata
Psychologie práce a organizace, dopravní psychologie
Psychologie sexuality a genderu
Psychologie zdraví, pozitivní psychologie
Sociální a politická psychologie
Vývojová psychologie a geropsychologie
Teoretická a obecná psychologie, psychologická metodologie
Znalecká činnost, etika
Varia


Ohlédnutí za konferencí Psychologické dny 2020 najdete zde.

Jednotlivé přednášky jsou zpřístupněny na kanálu ČMPS na YouTube.

Předchozí ročníky