O konferenci

Psychologie má potenciál sehrát klíčovou roli při předvídání a řešení celospolečenských výzev. Zabývá se tím, jak lidé reagují na své okolí, jak se rozhodují nebo čemu věří. Díky tomu má ty nejlepší předpoklady k vytváření strategií, které mohou ovlivňovat chování způsobem, který je žádoucí.

Z historie i současnosti ale víme, že tento potenciál naplňuje jenom malou měrou. Je potřeba změnit naše myšlení a přístup – místo reaktivního přístupu volit přístup proaktivní. Konkrétně předvídat budoucí problémy a nabízet řešení, která se nebudou primárně snažit eliminovat negativní dopady technologického pokroku, ale budou poskytovat cenné informace pro vývoj technologií tak, aby co možná nejlépe odpovídaly potřebám lidstva.

V nadcházejících Psychologických dnech se pokusíme představit dobré příklady z různých oblastí společenského života a různých oblastí psychologie, které ilustrují zásadní roli psychologie při hledání řešení, vedoucí k lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.

Mimo jiné se může jednat o následující oblasti společenského života:

  • Komunikace: Psychologické poznatky o tom, jak lidé vnímají informace a rozhodují se, mohou pomoci efektivnější komunikaci o celospolečenských problémech.

  • Motivace a změna chování: Porozumění tomu, co motivuje lidi k akci nebo k pasivitě v řešení problémů a které faktory mohou vést ke změně chování.

  • Řešení konfliktů a společenského napětí: Psychologické dovednosti v řešení konfliktů mohou pomoci ve společenských situacích, kde jsou napětí a neshody.

  • Duševní zdraví ve společnosti: Psychologie může pomoci porozumět dopadu společenských problémů na duševní zdraví a navrhnout způsoby, jak posílit odolnost a adaptabilitu jednotlivců a komunit.

  • Analýza politik a programů: Psychologický výzkum může pomoci při vytváření a hodnocení politik a programů zaměřených na řešení sociálních problémů.
  • Inkluzivní a rozmanitá společnost: Psychologie může pomoci porozumět výzvám spojeným s nerovností a diskriminací a podporovat inkluzivní prostředí.

  • Vzdělávání veřejnosti: Psychologické poznatky mohou pomoci lépe porozumět vzdělávacím potřebám veřejnosti ohledně společenských problémů a nastavit vzdělávací procesy tak, aby byly efektivní.

  • Změna veřejné politiky a společenských postojů: Psychologie může být klíčem k pochopení, jak lze ovlivnit veřejné postoje a podporovat změnu ve společnosti.

  • Sociální a ekonomická spravedlnost: Psychologové by měli ve veřejném prostoru přispívat ke zmírnění společenských nerovností.

  • Technologický rozvoj a jeho dopady: Psychologové by měli předvídat a posílit proces mitigace hrozeb, které mohou plynout z rozvoje nových technologií.

Rada ČMPS

© 2024 Českomoravská psychologická společnost, z.s. | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!