Program

Stále váháte nad účastí na konferenci Psychologické dny 2024? Věříme, že následující seznam zvaných přednášejících vás přesvědčí. Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci a registrujte se včas.

ZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. (Katedra psychologie FF OU) - Psychologické charakteristiky důvěry v algoritmy a umělou inteligenci (abstrakt)

PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. (Katedra psychologie FF UP v Olomouci) - Terapie za lajk: trendy a hrozby novodobých on-line guru (abstrakt)

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,& prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D. (Katedra psychologie FF UP v Olomouci) - Emoce v sociálním kontextu: jak přesnost a zkreslení v rozpoznávání emocí ovlivňují kvalitu interakcí / Emotions in a social context: How the accuracy and inaccuracy of emotion decoding affects the quality  of subsequent interactions (abstrakt)

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter E. Tavel, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci) - Škodlivost náboženských konspirací (abstrakt)

doc. PhDr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd ČR, Katedra psychologie FF UK) - Well-being v práci v době krizí: Strategie pro podporu duševního zdraví optikou pozitivní psychologie (abstrakt)

PŘIPRAVOVANÁ SYMPOZIA

Sympozium Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS: Škola a mimořádná událost –           s akcentem na připravenost a odolnost

Sympozium Sekce geropsychologie - psychologie stárnutí a stáří

Sympozium Sekce psychologie genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti při ČMPS

Sympozium Sekce vývojové psychologie při ČMPS

Sympozium Sekce psychologie pro postgraduální vzdělávání při ČMPS

Studentská sekce pro pregraduální studenty

Panel Etické rady ČMPS

© 2024 Českomoravská psychologická společnost, z.s. | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!